Více o mně

Foto-06Jmenuji se Klára Kopečná a pracuji jako externí personalista a kariérní poradce. Vystudovala jsem vysokou školu se zaměřením na lidské zdroje a ekonomii.  Po ukončení  střední školy jsem pracovala 2 roky v zahraničí a v roce 2005 jsem začala pracovat pro mezinárodní společnost jako personalistka. Následně jsem pracovala pro další dvě nadnárodní společnosti a v každé z nich se moje zkušenosti dále prohlubovaly. Po 12 letech praxe není v oblasti personalistiky téměř nic, s čím bych se nesetkala. Mé profesní zaměření v průběhu mého zaměstnání bylo na všechny oblasti lidských zdrojů - především pak na nábor, vzdělávání a pracovně-právní poradenství. Díky tomu, že jsem pracovala v několika různých společnostech, kdy každá měla své podnikání zaměřeno jiným způsobem a měla jiné přístupy k vedení lidí a k personalistice jako takové, mohu nabídnout pestré spektrum zkušeností s různými pohledy na danou problematiku.

Své vzdělání si nadále prohlubuji na odborných konferencích a seminářích se zaměřením na personalistiku, pracovní právo a osobnostní dovednosti, tak abych Vám mohla poskytnout nejaktuálnější informace a co možná nejprofesionálnější podporu.

Během mého zaměstnání se na mě začali obracet lidé a menší společnosti s různými dotazy ohledně pracovního práva, zaměstnávání lidí nebo kariérního poradenství, včetně vysoce postavených osob pracujících v zahraničí, kteří se potřebovali uchytit na českém trhu práce. Všechny tyto aspekty vedly k tomu, že jsem si založila vlastní podnikání.

Na řízení lidských zdrojů se dívám jak z pohledu společnosti a jejích potřeb, tak z pohledu zaměstnanců a jejich požadavků.  Orientuji se tedy jak na podporu jednotlivců, kteří se snaží uchytit na trhu práce, nebo řeší jakoukoli změnu či problém u současného zaměstnavatele, tak na podporu malých a středně velkých společností, které nemají vlastního personalistu a potřebují pomoci s některými personálními činnostmi.